till starten
Alla nummer    10TAL    00TAL    90TAL    80TAL
28.09.85 11:44
# 20/21
Nedslag i den nordiska kulturen: ”Underskattandet af det inhemska har sin skugga och medför ett fördärfligt och löjligt överskattande af det främmande” skriver Heidenstam om svenskarnas lynne. Ett citat om något som speglar kulturdebatten anno 1985. Om det och mycket mer handlar 80TAL...
 
28.09.85 11:42
# 19
Hej och hå: Numret där unga svenska poeter får ta plats, visa upp sig och glänsa. Och ett nummer där Japan och Kina översätts till svenska. Medverkar gör Bei Dao, Shinkichi Takahashi, Johan Werkmäster, Casper Verner-Carlsson, Nina Lekander, Madeleine Grive, Ragnar Strömberg, Lucien...
 
30.09.84 11:41
# 17/18
Åttiotal har vuxit ur kläderna: Allteftersom tidskriften innehållsmässigt vuxit blev formatet för trångt och nummer 17/18 lanseras med nytt format. Vilket innebär att redaktionen med rätta kan säga att Åttiotal är bredare än Ord&Bild och större än Artes. Medverkar gör Mare...
 
29.09.84 11:39
# 16
Visan och diktaren: Samtal med Olle Adolphson och nyskrivna dikter av Ulf Eriksson. Nina Burton befinner sig i Werner Aspenströms barndomslandskap och Mats Gellerfelt har skrivit ett operaliberetto. Medverkar gör Barbro Arte, Nina Burton, Ulf Eriksson, Mats Gellerfelt, Janice Soderling, Magnus...
 
29.09.84 11:38
# 15
Om kvinnor, kvinnlighet och Kirsch, äcklig humor, häxor och hedar samt poeter från Tyskland, Blekinge och Öland. Medverkar gör Guillaume Apollinaire, Anne-Marie Berglund, Johannes Bobrowski, Synnöve Clason, Madeleine Grive, Lars-Göran Hedén, Marianne Enquist, Ruth Berglund, Ingrid...
 
28.09.84 11:36
# 13/14
Hej alla läsare! Ni blir allt flera. Redaktionen skriver: ”Åttiotal inleder nu sin fjärde årgång med ett digert dubbelnummer. Åren går, som sagt, och prenumerationerna löper ut. Alla ni som punkligt betalade in er avgift för ett år sedan bör skynda er att förnya era prenumerationer....
 
30.09.83 11:31
# 12
Världsträd och björksly: Fristående fortsättning på föregående nummer. Om träden som människornas ständiga följeslagare och 80TAL som det lilla björksly som växter till en fri, obunden kulturverksamhet. Medverkar gör Nina Burton, Carl Michael Lindh, Gunilla Theander, Kubba Sven...
 
29.09.83 11:28
# 11
Naturen och kulturen: Vad är då naturen? Är naturen en eller flera? Hur handskas vi med naturen? Människans skapelse är kulturen. Människans villkor bestäms av naturen. Natur utan kultur gör människan meningslös. Medverkar gör Ingegärd Bodén, Niklas Törnlund, Lena Zetterström,...
 
28.09.83 11:25
# 9/10
Om vår instängdhet i nuet: hur Sverige snabbt har gått från fattigt jordbruksland till postindustriellt tjänstemannasamhälle, om vår fartblindhet. Som T.S. Eliot sade ”a provincialism, not of space, but of time”. Medverkar gör Renate Bauer, Thomas Larsson, Bo Wetteryd, Konny Isgren,...
 

Annonser