till starten
Arkiv    Ledare    Artikel    Intervju
30.08.11 8:55
Madeleine Grives ledare: #6 Perfekt passion
Är passionen ett tabu i vårt högteknologiska välfärdssamhälle? Är den ett hot mot de regerande ideal som eftersträvar genomtänkta öppna planlösningar och hyllar det som är perfekt, "ljust och fräscht"? Är passionen en förgörande kraft eller är den kreativ? Kanske är passionen,...
 
05.05.11 2:18
# 5 Jag skriver vad jag behöver skriva — Intervju med Helena Boberg
I flera decennier har 10TAL publicerat litterära debutanter i tidskriften, men för första gången kan vi nu stolt presentera en första litterär bokdebutant: Helena Boberg med sin diktsamling Repuls, en kompromisslös poesimonolog med Polanski, Ovidius och rosor som...
 
04.05.11 2:59
Madeleine Grives ledare: #5 Hur mår romanen?
Hur mår romanen? Det var en fråga vi ställde oss inför arbetet med det här numret. Att diskussionen om romanens hotade ställning har pågått ett tag är ett understatement. Men allt fler faktorer i den litterära omgivningen tillkommer, som kan ge anledning till nya farhågor. Utan...
 
20.12.10 4:09
Madeleine Grives ledare: #4 Ut ur cyklopens grotta
»Natten gick hän, och det grydde till dag, och de seglade ständigt«. Så lyder slutorden i Odysséens andra sång i Erland Lagerlöfs över­sättning. Odysseus vittomfattande odysséer är symbol för även­tyret, men också för färden mot det okända som vi alla oupp­hörligt...
 
05.12.10 1:55
#4 Sliter orden ur köttet — Intervju med Jon Fosse
Europas just nu mest spelade dramatiker Jon Fosse är poet till sin läggning. I Långsam musik, Fosses första större dikturval utanför Norge, publicerat på 10TAL Bok, hörs det att dikterna är flerstämmiga och försatta i ständig rörelse. I ett samtal med författaren Ida...
 
07.10.10 10:11
#2/3 Poetisk aktivism — Intervju med Shailja Patel
När inte politikerna lyckas lyfta medborgarna ur livets brutalitet får poeterna göra det. Clemens Altgård har intervjuat Shailja Patel om politiska skeenden som provocerar fram den litterära kamplusten i Kenya idag.   Hur definierar du din roll som poet i...
 
07.10.10 9:45
#2/3 Litteraturen ljuger aldrig — Intervju med Billy Kahora
De intellektuellas uppgift i Kenya är att verbalisera galenskapen omkring oss, hävdar författaren och tidskriftsredaktören Billy Kahora i ett möte med 10TALs chefredaktör Madeleine Grive.   Vad är det som driver dig i arbetet med text? Hur har Kenyas...
 
22.09.10 3:07
Madeleine Grives ledare: #2/3 Nairobi, mon amour
– Det finns bara ett ord för dagens Kenya och det är »Fuck!« säger journalisten och författaren Parselelo Kantai. Han skriver politiska artiklar om makt och korruption i tidningen The East African. Hans ansikte är sammanbitet. Att han väljer att karakterisera läget med endast denna...
 
15.05.10 1:10
Madeleine Grives ledare: #1 Håpas du trifs bra i tietalet
Var står konsten 2010? När snåla systemskiftande vindar blåser ned bidragssystem, skövlar kulturredaktioner och raserar det gemensamma rummet? Med det gemensamma rummet menar vi då inte enbart kultursidorna, den offentliga debatten utan även skogen, miljön, biograferna, mötesplatserna med...
 
05.04.10 12:48
#1 Att regissera verkligheten — Intervju med Ruben Östlund
Det intressanta är inte vad en film skildrar, utan vad den skapar, menar Ruben Östlund. Den rörliga bilden har den unika förmågan att påverka människans sätt att bete sig. Svenska filmare borde bli mera medvetna om mediets långtgående verkan, säger han i ett samtal med...
 

Annonser