till starten
10TAL Bok    Nyheter    Utgivet    Författare
09.12.14 12:26
Dan Jönsson: Kontinentaldrift
I sin nya bok Kontinentaldrift reser författaren och kritikern Dan Jönsson genom ett Europa i sönderfall, i den ekonomiska krisens spår mellan 2012 och 2014. Det som skulle bli så bra: en gemensam valuta, enighet för fred, samtycke bortom nationsgränserna. Och en enande idé:...
 
13.10.14 3:15
Martin Glaz Serup: Romerska nätter
Romerska nätter är den danska författaren Martin Glaz Serups andra diktsamling på 10TAL Bok, som introducerade författaren på svenska med den underfundiga lyrikboken Marken, 2012. Båda i lyhörd tolkning av Stewe Claeson. Med ett stort poetiskt överskott och en...
 
23.09.14 11:11
Gro Dahle: Hundra tusen timmar

Nu pre­sen­te­rar 10TAL Bok  den pro­sa­ly­riska klas­si­kern Hundra tusen tim­mar av Gro Dahle – i en lyhört med­dik­tande tolk­ning av Stewe Claeson. Gro Dahle fick stor upp­märk­sam­het för sin...
 

19.05.14 12:41
Jonas Gren: Lantmäteriet
Lantmäteriet är poeten och miljöaktivisten Jonas Grens debut. Det är en stämningsmättad och myllrande rolldiktning som utspelar sig i civilisationens och ekosystemets märkliga skeenden. Här möts motorvägar och svampar, cigarettändare och albatrosser, kärnkraftverk...
 

Annonser