till starten
10TAL Bok    Nyheter    Utgivet    Författare
04.09.14 11:11
Gro Dahle: Hundra tusen timmar

Nu pre­sen­te­rar 10TAL Bok  den pro­sa­ly­riska klas­si­kern Hundra tusen tim­mar av Gro Dahle – i en lyhört med­dik­tande tolk­ning av Stewe Claeson. Gro Dahle fick stor upp­märk­sam­het för sin...
 

19.05.14 12:41
Jonas Gren: Lantmäteriet
Lantmäteriet är poeten och miljöaktivisten Jonas Grens debut. Det är en stämningsmättad och myllrande rolldiktning som utspelar sig i civilisationens och ekosystemets märkliga skeenden. Här möts motorvägar och svampar, cigarettändare och albatrosser, kärnkraftverk...
 

Annonser