till starten
10TAL Bok    Nyheter    Utgivet    Författare
20.09.13 4:17
Helena Boberg: Sinnesvåld
Sinnesvåld är en medvetandeström där fragment av våldsscener, manlig maktlystnad och blomstermetaforer bildar en poetisk samhällskritik. Helena Boberg drar sig inte för att ta risker i sin diktning, bland annat genom att...
 
20.09.13 4:16
Martin Glaz Serup: Marken
”Marken vet inte om den är alltför självupptagen, men den har fått det bättre med sig själv sedan den börjat med yoga.” Vilken är kollektivets röst i individualismens tidevarv? Hur formas den? Vad ockuperas den av? I Martin Glaz Serups diktsamling Marken utsägs det som...
 
20.09.13 4:15
Dan Jönsson: Estetisk rensning
Vid vilken punkt blir bilder farliga? Hur ska man förstå den folkliga vrede som offentlig konst ofta väcker? Är vi verkligen så moderna som vi vill tro? Och varför chockerar bildkonst så mycket mer än litteratur? I essäboken Estetisk rensning. Bildstrider i 2000-talets Sverige...
 
20.09.13 4:14
Nora Gomringer: Men säg nåt om natten då
Med Säg nåt om natten då introducerar 10TAL Bok Nora Gomringer på svenska. Hennes ordtäta och spänstiga dikter har vitaliserat det tyska poesiklimatet. Full av litterärt självförtroende har Nora Gomringer något att säga om allt och alla. Och hon drar sig inte för att göra...
 
20.09.13 4:13
Helena Boberg: Repuls
Repuls är en kompromisslös poesimonolog präglad av ambivalens och förskjutna minnesförvrängningar, där Polanski och Ovidius är återkommande dialogparter. Likt Narcissus som söker sin Eko famlar diktens jag efter självet och omvärlden, men lyckas hon någonsin nå fram till sitt...
 
20.09.13 4:12
Jon Fosse: Långsam musik
Trots att han är den mest spelade dramatikern vid sidan av Ibsen, med mer än 100 premiärer om året, har Jon Fosses dikter inte funnits utgivna på svenska förrän nu. Samlingsvolymen Långsam musik innehåller ett generöst urval ur hans diktsamlingar samt en svit nyskrivna, hittills...
 
20.09.13 4:11
Andreas Åberg: Den vältempererade kritiken
För sextio år sedan skrev Olof Lagercrantz att det finns ett uppdämt behov av en bok som på allvar undersöker kritikernas inverkan på läsare, författare och konstnärer. I en tid när kulturens vida arena på många håll har blivit reducerad till en marknadsplats för varor och tjänster,...
 

Annonser