till starten
Prenumeration

Få 5 nr av 00TAL till priset av 4

Prenumeration

Ja tack, jag bestäl­ler här­med en pre­nu­me­ra­tion på tid­skrif­ten 10TAL.
En pre­nu­me­ra­tion på 10TAL kos­tar 360 kr för fyra num­mer, stu­dent­pris 280 kr. (Europa och övr. värl­den 470 kr). I pre­nu­me­ra­tio­nen ingår dess­utom: halva pri­set på Stockholms Poesifestival och Barnpoesifestivalen samt fri entré till Klubb 10TAL (i sam­band med varje nytt nummer).

Jag vill börja med det senaste num­ret
Jag vill börja med nästa nummer

GÖR  HÄR:

1. Fyll i dina upp­gif­ter till höger
2. Kryssa för ditt val ovan
3. Klicka på SKICKA BESTÄLLNING
Ditt namn: Din post­a­dress: (Gata, postnr & ort)
Eventuellt med­de­lande:

Jag vill även ha 10TALs nyhets­brev
Din epost­a­dress:
Ditt tele­fon­num­mer:
Köpvillkor: Leveranstid 4–10 dagar. Faktura med­föl­jer din tid­skrift. Porto är inklu­de­rat i pri­set. Kontakta marknad[at]10tal.se för leve­ran­ser utan­för Sverige

Annonser